بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۱۷ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۸
آبان ۹۳

پشت هرآدم موفقی یه اینترنت قطع شده هست!!!


رالتلغتفغت

۲۱ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰ ۲۸ آبان ۹۳ ، ۱۹:۰۵
کمی بودن ...
۲۷
آبان ۹۳

آنان که دربرابرعظمت خدارکوع وسجودنکنند...

دربرابربندگانی مانندخداحقیرانه 

به خاک خواهندافتاد...


عکس نوشت


عنغغاعنان

۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ آبان ۹۳ ، ۲۰:۲۹
کمی بودن ...
۲۵
آبان ۹۳

سلام ...

بعدازتلاشی بسیاراسم موردنظرپیداشد!

خیلی ممنون ازرفقایی که کمکم کردن، همه ی اسماخوب بودن 

ولی نمیدونم چی شداین اسم"بودنی درخلوت من"خیلی به دلم نشست

بازم شرمندتونم این اسمو ازکتا بکویریات دکترشریعتی پیداکردم...

اگرمیشه لطف کنیدبااین اسم لینکم کنید...


۱۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ آبان ۹۳ ، ۱۵:۲۲
کمی بودن ...
۲۴
آبان ۹۳

اگرسربه زیرباشی می گوینداحمق است.

اگرغمگین باشی می گویندعاشق است.

اگرمالت راباحساب خرج کنی می گویندخسیس است.

اگردست ودلبازباشی می گویندولخرج است.

اگرخوش لباس باشی می گویندژیگول است.

اگربدلباس بپوشی می گویندشلخته است.

اگردیرزن بگیری می گویندمردنیست.

اگرزودزن بگیری می گوینداتیشش تنداست.

اگرفقیروبی پول باشی می گویندبی عرضه است.

اگرپولدارباشی می گوینداهل زدوبنداست.

اگربی قیدباشی می گویندلات آسمان جل است!

اگربخندی می گویندهمیشه نیشش بازاست.

اگراخم کنی می گویندبداخلاق است.

اگرخوش سروزبان باشی می گویندچاخان است...!


ای بابا هرکاری کنی  یه چیزی می چسبونن به آدم!!!

من که تصمیم گرفتم هرجوری دلم میخادزندگی کنم هرکی

هرچی میخادبگه!همینیه که هس...!!والا...


عکس نوشت:


غاغفتفتیف


۱۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ آبان ۹۳ ، ۱۵:۳۶
کمی بودن ...
۲۲
آبان ۹۳

امروزبعدازنمازبه خداگفتم:خداجون دلم میخادبرات شعربخونم!

نه که من خیلی باخدارفیقم (تف به ریا)خیلی راحت باهاش حرف می زنم

هیچی دیگه رفتم هشت کتاب سهراب سپهری رو برداشتم

نشستم سرسجاده کتاب که بازکردم شعرصدای پای آب(اهل کاشانم)

اومد. گفتم به به ببین خداچه شعری میخام برات بخونم!!!

کلاباشعرای سهراب خیلی حال می کنم ....

این قسمتش خیلی قشنگ بودبرام:

پرده رابرداریم

بگذاریم که احساس هوایی بخورد.

بگذاریم بلوغ،زیرهربوته که می خواهدبیتوته کند.

بگذاریم غریزه پی بازی برود.

کفش  هارابکندوبه دنبال فصول ازسرگلهابپرد.

بگذاریم که تنهایی اوازبخواند.

چیزبنویسد.

به خیابان برود.

اینجاشم خیلی خوب بود:

ریگی ازروی زمین برداریم

وزن بودن رااحساس کنیم


واقعاحرفای دل منومی زنه اقای سهراب!


ازدوستانی که برای اسم وبم فکرکردن مچکرم،

اینم ازگزینه های روی میز:

نستعلیق عشق

ترنم باران

لبخندخدا

رویای خیس

انارآبی

روزهای بارانی دلم

من ومن هایم

شیدایی شیدا

شیدای ساده

سومیا

هوای آهو

کبوترحرم


همشونم قشنگه خیلی کارسختیه انتخاب کردن یکیشون!

فعلامنتظرچندتاازدوستان دیگه ام هستم

بعدش ببینم چی میشه.

اسم وب منم چه دردسری شده ها!!

۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۰۰:۴۷
کمی بودن ...
۲۰
آبان ۹۳


ارامش

سکوت

خوردن پفک نمکی وقتی خیلی هوس کرده باشی

قدم زدن تویه خیابون خلوت به همراه سمفونی خش خش برگا

لغوامتحانی که درسشونخوندی

دیدن کسی که خیلی دوسش داری به اندازه5دقیقه

شنیدن روضه کربلا ومث ابربهارگریه کردن

 

تمام این اتفاقاتویه روزخیلی قشنگه

 

il

 

 

۱۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۳ ، ۱۰:۳۸
کمی بودن ...
۱۸
آبان ۹۳

یه اسم جدیدمیخام براوبلاگم!


به یاری دوستان نیازمندم:)


منتظرم....


هنهعمخم

۱۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۲۳:۴۵
کمی بودن ...
۱۸
آبان ۹۳

من خوددلم ازمهرتولرزید،وگرنه

تیرم به خطامی رودامابه هدرنه!

دلخون شده ی وصلم ولب های توسرخ است

سرخ است ولی سرخ ترازخون جگر،نه

باهرکه توانسته کنارآمده دنیا

بااهل هنر؟آری!بااهل نظر؟نه!

بدخلقم وبدعهدم،زبانبازم ومغرور

پشت سرمن حرف زیاداست!مگرنه؟

یک باربه من قرعه ی عاشق شدن افتاد

یک باردگر،باردگر،باردگر.....نه!


فاضل نظری


8528

۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۲۲:۵۱
کمی بودن ...
۱۷
آبان ۹۳

بگذاربگذرندروزهایی که روزمانیست!

روزگار...!


روزماهم می رسد!


454464

۱۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۳ ، ۱۴:۵۹
کمی بودن ...
۱۵
آبان ۹۳
دلم احساس غم دارد...
دراین انبوه ویرانی...
کمی تاقسمتی ابری...
وشایدبازبارانی...

erty
۱۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۴۹
کمی بودن ...