بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۲۱ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰
مهر ۹۳

jklhh

۱۳ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۳ ، ۱۵:۳۴
کمی بودن ...
۲۹
مهر ۹۳

برتمام خنده هایم خطی ازماتم بکش

پاک کن شادی زدل جایش هزاران غم بکش

آنقدروقتی نمانده تامحرم،فاطمه(س)

زحمت پیراهن مشکی ماراهم بکش....


hhjvjvgch

۱۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۳ ، ۰۰:۰۸
کمی بودن ...
۲۷
مهر ۹۳

به افق خـواهـم رفـت

کلبـه ای خـواهم سـاخت

به تو نزدیـک تر شـاید

این سـراپرده ی تـاریک

نه جـای من و تـوست. . .


۱۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۳ ، ۱۲:۴۰
کمی بودن ...
۲۶
مهر ۹۳

لببلططط

۱۵ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۶ مهر ۹۳ ، ۱۵:۱۶
کمی بودن ...
۲۵
مهر ۹۳

غفلت ازیارگرفتارشدن هم دارد

ازشمادورشدن زارشدن هم دارد

عیب ازماست که هرصبح نمی بینمت

چشم بیمارشده تارشدن هم دارد

یبلزابلا

۱۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۱
کمی بودن ...
۲۴
مهر ۹۳

دلم کمی خدامی خواهد....

کمی سکوت...

کمی آخرت...

دلم دل بریدن می خوهد...

کمی اشک...

کمی بهت...

کمی آغوش آسمانی...

دلم یک کوچه بی بن بست می خواهدو

یک خدا،

تاکمی باهم قدم بزنیم

فقط همین...!


هخهخ


۱۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۴ مهر ۹۳ ، ۱۵:۵۷
کمی بودن ...
۲۲
مهر ۹۳

ghfgy

۱۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۲ مهر ۹۳ ، ۱۵:۲۲
کمی بودن ...
۲۱
مهر ۹۳

زین پس تنهاادامه می دهم!

تنهازیرباران!

حتی به درخواست چترهم جواب ردمی دهم!

باران نبار..

من نه چتردارم..

نه یار...

دلم آغوشی می خواهدکه نه زن باشد نه مرد...

خدایابه زمین نمی آیی؟؟


۱۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۳ ، ۱۸:۲۶
کمی بودن ...
۲۱
مهر ۹۳

عید سعید غدیر خم مبارک

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۳ ، ۱۱:۱۴
کمی بودن ...
۲۱
مهر ۹۳

خدایک علی داشت...

۱۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۱ مهر ۹۳ ، ۱۱:۱۲
کمی بودن ...