بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۳
مرداد ۹۴

بسی خوشحالم که بعدازچندروزپافشاری وگریه واعتصاب غذاو...

خانواده روراضی کنم برای رفتن به اردو جهادی!

واقعاامروزمعجزه ی خداروحس کردم ...

فرداصبح میریم

کرمانشاه روستای مرزی هلشی

یاعلی

۱۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۲۴
کمی بودن ...
۲۲
مرداد ۹۴
انقدرحواس پرت شدم که نفهمیدم وبلاگم یه ساله شده....
ده روزازتولدش گذشته!!

آخی...

چقدربااون دختری که یک سال وده روزپیش اولین پستش روگذاشت،تفاوت دارم....
کلی تغییر کردم
فک نمی کردم یه وبلاگ بتونه مسیرزندگی آدموتغییربده...

آخی...

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۲ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۱۸
کمی بودن ...
۱۲
مرداد ۹۴

نمیدونم چی بنویسم.......

۱۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۳۹
کمی بودن ...
۰۶
مرداد ۹۴

۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ مرداد ۹۴ ، ۱۹:۵۵
کمی بودن ...