بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۴۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱
شهریور ۹۳

امشب شب تولدم است آقا....

تبریک دیگران به دلم نمی چسبد...

دوست دارم شماتولدم راتبریک بگویی...

۱۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۳ ، ۱۹:۲۶
کمی بودن ...
۳۰
شهریور ۹۳

عاشق دلشکسته محتاج یک جمله دلچسب است...


عنغعن

۱۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۰۷
کمی بودن ...
۳۰
شهریور ۹۳

من قبلنااینجوری نبودمااا!نمیدونم چم شده...

هی دوسدارم پشت هم پست بزارم!

به نظرتون این نشونه چیه؟؟؟

مثلاشایدتنهایی...

کلافگی!

.......لعنل


۱۳ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۳۹
کمی بودن ...
۳۰
شهریور ۹۳

دعا،تقدیرالهی راتغییرمی دهد،هرچندمحکم وقطعی باشد.


امام صادق(ع)


ذنت

۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۳ ، ۱۴:۰۰
کمی بودن ...
۲۹
شهریور ۹۳

کسی که به خاطربه دست آوردن دل مردم،

امرخدارازیرپابگذارد؛خدا،اورابه همان مردم 

واگذارمی کند.


برگرفته ازسخن حضرت اباعبدالله الحسین(ع)

۶ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۵۲
کمی بودن ...
۲۹
شهریور ۹۳

دوست دارم مرقدشش گوشه گیرم دربغل

اشک ریزم بر رخ و باشم دعاگوی همه

دین من،دنیای من باشدحسین

نه به خلدم حاجت است،نه زنارم واهمه

دیده بستم ازهمه عالم،دلم درکربلاست

برلبم دایم بود،این بیت زیبا زمزمه...


تانالن

۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۳۸
کمی بودن ...
۲۸
شهریور ۹۳

اینکه میگم:

ادرکنی!

یعنی خودم نمی تونم.

یعنی تنهایی نمی تونم برای خودم کاری کنم.

نه اینکه بخوام شما به جای من کارام روبکنین،میخوام بگم دستم روبگیرین.

می خوام بفهمین که"می خوام"امانمیشه.

می خوام بگم:اراده ام ضعیفه ونمی تونم بی کمک شما،پیش برم.

ادرکنی،رمزبیچارگی آدماست.

هروقت بانهایت بدبختی صدات می کنم،واژه کم می آرم وخطابم تموم میشه.

سرم روپایین می اندازم وفقط میگم:

ادرکنی!...

یعنی:منودریاب!


سیدمحمدسادات اخوی

  دئئذ۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۰۷
کمی بودن ...
۲۷
شهریور ۹۳

 عبادت،گمنام ترین انسان زمینی را 


مشهورترین انسان اسمانی می کند.


فافغع67

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۳ ، ۱۷:۰۳
کمی بودن ...
۲۶
شهریور ۹۳

یه قانونی هست...

 وقتی مجردی همه متاهلن وخوشحال!

وقتی متاهلی همه مجردن وخوشحال!

۱۵ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۳ ، ۲۲:۵۶
کمی بودن ...
۲۶
شهریور ۹۳

چندروزیست فقط نگاه میکنم،فکرهم می کنم!!!

گاهی که می برم یادلتنگم(دلتنگ کسی که نمیدانم کیست وکجاست)فقط

سکوت است ونگاه من!

وتحلیل من....

این حالتم رادوست دارم............

بعضی وقتهااحساس می کنم عاشقم،اماعاشق چه چیزی یاچه کسی نمی دانم.

باعشقم حرف میزنم ،سرش دادمی کشم حتی برایش لوس بازی هم درمی آورم!

اماعشقم پرازخلأاست!!!

شایدحرف بدی باشداما گاهی "خدا"هم جوابگوی وجودم نیست....

میترسم ازروزی که این عشق پرازخلأکاردستم دهد!

همیشه دوست داشته ام حرفهایم را،افکارم را،خیالم را...روی کاغذزنده کنم

امامیترسیدم شایدبه افکارم بربخوردکه چرامنظورشان راخوب نرساندم!!!

اماحالامیخواهم بنویسم حتی بهم ریخته وپریشان....

اصلاکسی هم متوجه نوشته هایم نشود!

اصلاحرفهای من راکه همه نمی فهمند!

آخرمی دانی ،من عاشقم!عاشق هم مجنون است ...

ازمجنون نبایدانتظارحرفهای فهمیدنی داشت!

میدانی الان انگشتانم ،کاغذم،قلمم،حتی کیبوردم دارندذوق مرگ می شوند!!!!!

بالاخره بعدازقهری طولانی ،دست دوستی به سویشان درازکردم...

نوشتن هم برای خودش عالمی دارد....شایدزودباشدزدن این حرف اما

حالادرک می کنم کسی راکه روزی نوشتن تنهاتسکین دردهایش بود...


۱۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۳ ، ۱۸:۱۱
کمی بودن ...