بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۳۱
ارديبهشت ۹۴

دریک شعبان ۱۴۳۶

۳۰اردیبهشت ۱۳۹۴


۱۱ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۴۷
کمی بودن ...
۲۷
ارديبهشت ۹۴

پر می زنم میان کبوتر فروش ها

دلگیر از جماعت دلبر فروش ها

من خرج شعر میشوم و شعر خرج دوست

من کافرم به مذهب دفتر فروش ها

یک پیر مست یک شبه ساقی فروش شد

تاثیر کرد لقمه ی ساغر فروش ها

هرگاه  دست اهل سقیفه به دین رسید

دیندار می شوند پیمبر فروش ها

 تو همچنان بمان و خریدار عشق باش

ننشین به پای صحبت حیدر فروش ها 

مالک رسیده است به دشمن، ولی چه سود؟!

حیدر میان حلقه ی سنگر فروش ها...

***

این می شود که کرببلا می رسد ز راه

-بازار داغ نیزه و خنجر فروش ها-

این می شود که از سر کین سر شناس ها

سر می خرند از طمع سر فروش ها

این می شود که گوش کسی چاک میشود

در رونق تجارت زیور فروش ها

دین جز امام نیست، چه کردند کوفه را...؟!

خون حسین گردن منبر فروش ها

***

کاش آن زمان که منجی آخر ز ره رسید

ما را جدا کنند ز باور فروش ها

ما را جدا کنند ز ساغر فروش ها

ما را جدا کنند ز دلبر فروش ها

حسن اسحاقی- اردیبهشت 94


۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۲۲:۳۸
کمی بودن ...
۲۵
ارديبهشت ۹۴

۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۰:۴۵
کمی بودن ...
۱۹
ارديبهشت ۹۴

۱۰ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱ ۱۹ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۱۴
کمی بودن ...
۱۵
ارديبهشت ۹۴

وای خداباورم نمیشه ازحوزه۲۰۰نفره من جزواون۱۵نفری هستم که فردامیرم بیت رهبری...

خداخیلی خوشحالم...

۱۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۵ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۴:۲۹
کمی بودن ...
۰۴
ارديبهشت ۹۴


۱۶ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۵:۳۴
کمی بودن ...