بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۲۶ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰
دی ۹۳
برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
۳۰ دی ۹۳ ، ۱۱:۳۵
کمی بودن ...
۲۸
دی ۹۳

سوال اصلی که خداازماداره ببین چقدشیرین وقشنگه:

کجای بهشت می خوای بری عزیزدلم؟!

2000متری داریم!

2میلیون هکتاری داریم!

خونه نزدیک حسین(ع)داریم!

10تاکوچه اونورترداریم!

سوال اصلی این نیست که می خوای بری جهنم یابهشت.

 مامیگیم فقط جهنم نریم ،هرکجای بهشت شد میریم!!

اینجوری نگیم خدابه غیرتش برمی خوره!

امتحان سراینه که کی بلندهمت تره نه کی بره جهنم،کی بهشت!

قسمتی ازسخنرانی استادپناهیان


دریافت

خدا....

۳۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۸ دی ۹۳ ، ۱۰:۴۷
کمی بودن ...
۲۷
دی ۹۳

میزبان حساب همه چیزرا کرده است.

آن قدرهست که بی نصیب نمانی؛

توآنقدرکه قدرش رامی دانی بردار...


علی اکبربقایی

خدا

۱۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۳ ، ۱۳:۵۶
کمی بودن ...
۲۶
دی ۹۳

اگه خیلی دوسدارین به اجر شهادت برسین،

 

 

آرزوی شهادت دارین؛دعانکنیدجنگ بشه!

 

 

بریدمثل شهداگناه کنید!!

 

 

گناه کنیم تازمینه شهادت برامون فراهم بشه...

 

 

ولی مثل شهداگناه کنیم نه مثل من نه مثل رفیقامون

 

 

 توخیابون!

 

 

شهیدحسین قجه ای فرمانده گردان سلمان،یه دفترداشت

 

 

هرروزگناهاشوتوش می نوشت.

 

 

یه مدت دفترش دست من بودگرفتم نگاه کردم،

 

 

یه روزتویکی دوخط زیاد نوشته ؛گفتم عجب گناه بزرگی کرده حسین که اینجا نوشته!

 

 

دیدم نوشته :می خوام برم دورکعت نمازبخونم استغفارکنم...ازساعت10تا10وده دقه

 

 

الکی بابچه هاخندیدیم.10دقه وقت خداروضایع کردیم،تلف کردیم!

 

 

......

 

 

اونوخ ما......!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 12 

 

۱۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۳ ، ۱۷:۲۲
کمی بودن ...
۲۶
دی ۹۳

مهدی جان !

بسیاربرمن سخت است که همه رامی بینم وتودیده نمی شوی!

وازتوهیچ صداوهیچ رازی رانشنوم؛

برمن گران است که توتنهادربلاگرفتارباشی

وازمن هیچ ناله وشکایتی به تونرسد.

جانم به فدایت....

تاکی سرگردان توباشم

ای مولای من ؟


مهدی

۴ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ دی ۹۳ ، ۱۲:۳۷
کمی بودن ...
۲۴
دی ۹۳

رسول خداصلی الله علیه واله وسلم:

چهارچیزدل رامی میراند:

گناه روی گناه وزیادی گفت وگوبازنان ودرافتادن بااحمقان،

بدین گونه که تو بگویی واوبگوید،

درحالی که به خیرتن ندهد

وهمنشینی بامردگان.

پرسیدند:ای رسول خدا!

مردگان کیانند؟

فرمود:هرتوانگرخوش گذران...+سلام

۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۳ ، ۱۶:۲۶
کمی بودن ...
۱۹
دی ۹۳
بایقین آمده بودیم ومرددرفتیم
به خیابان شلوغی که نبایدرفتیم
 
می شنیدیم صدای قدمش رااما
پیش ازآن لحظه که دررابگشاییم رفتیم
 
زندگی سرخی سیبی ست که افتاده به خاک
به نظرخوب رسیدیم ولی بدرفتیم
 
آخرین منزل ماکوچه ی سرگردانیست
دربه درپی گم کردن مقصدرفتیم
 
مرگ یک عمربه درکوفت که بایدبرویم
دیگراصرارمکن باشد،باشد،رفتیم
 
فاضل نطری
 
 
کوتاهی
 
 
 
۱۲ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۹ دی ۹۳ ، ۰۰:۴۴
کمی بودن ...
۱۸
دی ۹۳

من خدای خودرانمی خواهم


تورامی خواهم


ای خدای محمد


صلی الله علیه وآله...


محمد


دریافت

۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۳ ، ۱۶:۲۹
کمی بودن ...
۱۸
دی ۹۳

برایم یک دعاکنید....

۱۵ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ دی ۹۳ ، ۰۰:۳۰
کمی بودن ...
۱۷
دی ۹۳
دیگه بایدبرم.........
۹ نظر موافقین ۱ مخالفین ۱ ۱۷ دی ۹۳ ، ۱۹:۳۵
کمی بودن ...