بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۱۲ مطلب با موضوع «شعرنوشت» ثبت شده است

۱۰
اسفند ۹۳

ای زندگی برداردست ازامتحانم

چیزی نه میدانم نه میخواهم بدانم

دلسنگ یادلتنگ!چون کوهی زمینگیر

ازآسمان دلخوش به یک رنگین کمانم

کوتاهی عمرگل ازبالانشینی ست

اکنون که می بینندخوارم، درامانم

دلبسته ی افلاکم وپابسته ی خاک

فواره ای بین زمین وآسمانم

آن روزاگرخودبال خودرامی شکستم

اکنون نمی گفتم بمانم یانمانم؟!

قفل قفس باز وقناری هاهراسان

دل کندن آسان نیست!آیامی توانم؟!

فاضل نظری

 

+مخصوص کافه54


00000000000000

 

۳۲ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۱۰ اسفند ۹۳ ، ۱۴:۵۲
کمی بودن ...
۱۶
آذر ۹۳

هم ازسکوت گریزان هم، ازصدابیزار

چنین چرادلتنگم؟!چنین چرابیزار؟

زمین ازآمدن برف تازه خشنوداست

من ازشلوغی بسیارردپابیزار

قدم زدم!ریه هایم شدازهوالبریز

قدم زدم!ریه هایم شدازهوابیزار

اگرچه می گذریم ازکنارهم آرام

شمازمن متنفر،من ازشمابیزار

به مسجدآمدم وناامیدبرگشتم

دل ازمشاهده تلخی ریابیزار

صدای قاری وگلدسته های پژمرده

اذان مرده ودلهای ازخدابیزار

به خانه ام بروم؟!خانه ازسکوت پراست

سکوت می کند،مرااززندگی بیزار

تمام خانه سکوت وتمام شهرصداست

ازاین سکوت گریزان،ازآن صدابیزار...


"فاضلِ جان"!


وووو

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۳ ، ۱۸:۱۲
کمی بودن ...
۰۱
آذر ۹۳

پس شاخه های یاس ومریم فرق دارند؟!

آری!اگربسیاراگرکم فرق دارند

شادم تصورمی کنی وقتی ندانی

لبخندهای شادی وغم فرق دارند

برعکس می گردم طواف خانه ات را

دیوانه ها آدم به آذم فرق دارند

من بایقین کافر،جهان باشک مسلمان

بااین حساب اهل جهنم فرق دارند

برمن به چشم کشته ی عشقت نظرکن

پروانه های مرده باهم فرق دارند


فاضل نظری


عکس نوشت:


عفتلعنعغن

۷ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۳ ، ۱۶:۵۶
کمی بودن ...
۱۸
آبان ۹۳

من خوددلم ازمهرتولرزید،وگرنه

تیرم به خطامی رودامابه هدرنه!

دلخون شده ی وصلم ولب های توسرخ است

سرخ است ولی سرخ ترازخون جگر،نه

باهرکه توانسته کنارآمده دنیا

بااهل هنر؟آری!بااهل نظر؟نه!

بدخلقم وبدعهدم،زبانبازم ومغرور

پشت سرمن حرف زیاداست!مگرنه؟

یک باربه من قرعه ی عاشق شدن افتاد

یک باردگر،باردگر،باردگر.....نه!


فاضل نظری


8528

۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۲۲:۵۱
کمی بودن ...
۱۵
آبان ۹۳
دلم احساس غم دارد...
دراین انبوه ویرانی...
کمی تاقسمتی ابری...
وشایدبازبارانی...

erty
۱۳ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۲:۴۹
کمی بودن ...
۲۷
مهر ۹۳

به افق خـواهـم رفـت

کلبـه ای خـواهم سـاخت

به تو نزدیـک تر شـاید

این سـراپرده ی تـاریک

نه جـای من و تـوست. . .


۱۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۳ ، ۱۲:۴۰
کمی بودن ...
۲۵
مهر ۹۳

غفلت ازیارگرفتارشدن هم دارد

ازشمادورشدن زارشدن هم دارد

عیب ازماست که هرصبح نمی بینمت

چشم بیمارشده تارشدن هم دارد

یبلزابلا

۱۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۵ مهر ۹۳ ، ۱۱:۰۱
کمی بودن ...
۱۰
شهریور ۹۳

وقتی میان نفس وهوس جنگ می شود


قلبم به چشم هم زدنی سنگ می شود


آقاببخش که سرم گرم زندگی ست


کمتردلم برای شماتنگ می شود


چشم آلوده کجا،وصف رخ یارکجا؟؟


کاش درنافله ات نام مراهم ببری


که دعای توکجا،عبدگنهکارکجا؟


قلیا

۸ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱ ۱۰ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۱۴
کمی بودن ...
۰۳
شهریور ۹۳

عشق یعنی یک خمینی سادگی


عشق یعنی باعلی دلدادگی


عشق یعنی دست توپرپرشده


عشق یعنی یک علی رهبرشده


عشق یعنی لافتی الاعلی


عشق یعنی رهبرم سیدعلی!

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۱ ۰۳ شهریور ۹۳ ، ۱۱:۲۴
کمی بودن ...
۱۲
مرداد ۹۳

تفحص شهدا....

.....نه......

خودت راتفحص کن!

شهداپیداشده اند...سنگر

۸ نظر موافقین ۹ مخالفین ۰ ۱۲ مرداد ۹۳ ، ۱۹:۲۴
کمی بودن ...