بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۲۲ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۲۹
آذر ۹۳

.ن.دئ ئلال بادآنکه بگویدکه حسن بی حرم است


آسمان گنبدتان کل زمین مال شماست...


۱۹ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۹ آذر ۹۳ ، ۱۶:۳۲
کمی بودن ...
۲۸
آذر ۹۳

بعضی هااعمال خوب انجام می دهند،

امااگرکارحرامی هم پیش بیاید؛

روی گردان نیستند.

اینگونه اعمال نتیجه ندارد

داداش جون!

گناه کردن ،عمل های خیرراازبین می برد.


ایت الله حق شناس تهرانی


م.تک

۱۱ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۳ ، ۱۷:۱۶
کمی بودن ...
۲۸
آذر ۹۳

yttynjum

۱۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۲۸ آذر ۹۳ ، ۱۷:۰۶
کمی بودن ...
۲۷
آذر ۹۳

عصیانت اگرکردم،

نه اینکه ندیدمت؛

بزرگ دیدمت ، 

خدادیدمت!

۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۳ ، ۱۴:۴۸
کمی بودن ...
۲۵
آذر ۹۳

خدایا....

نمیدانم،

باهمه این قدرمهربانی،

یافقط بامن!؟


علی اکبربقایی


۱۵ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۳ ، ۰۰:۰۵
کمی بودن ...
۲۳
آذر ۹۳

سلام من بسیاااارخوشحالم ودارم ذوق مرگ میشم...

باورم نمیشه  چیزی که اصلن فکرشم نمی کردم 

به این زودی اتفاق بیوفته 


خدایاااباورنمی کنم دارم عمه میشم.....


بهترین خبرزندگیم بود..الهی قربون پسرکوچولومون بشم

جالب اینجاست من عاشق نی نی پسرم بچمونم پسره.!

ازشدت خوشحالی به همه دوستام اس دادم:)


خدایاشکرت....


دارم به اسمش فک می کنم البته به من زیادمربوط نیس

زن داداش عزیزم بایدانتخاب کنه امابراپیشنهادبهش میگم 

شماهم کمک کنیدلطفا....مثلایاسین سیاوشی!

یه چیزی که یه فامیلیمون بیاد...
۲۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ آذر ۹۳ ، ۱۷:۰۸
کمی بودن ...
۲۱
آذر ۹۳

د ذدئذئ

موافقین ۱۰ مخالفین ۰ ۲۱ آذر ۹۳ ، ۱۲:۲۷
کمی بودن ...
۱۹
آذر ۹۳

روزهای تعطیل ، پای آدمهارامی بندندتاکمی بایستنداما

بازازایستادن و"نگاه کردن"می گریزند.

آدمهای دنیای شتابان این روزها،اگرکمی بایستند...

توراخواهنددیدواگرتوراببینند،

خوشحال ترازاین خواهدشد....


ذتذانعلعنل

۱۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۹ آذر ۹۳ ، ۱۷:۳۰
کمی بودن ...
۱۸
آذر ۹۳

bbmmnvmhv

۱۲ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۳ ، ۱۵:۲۹
کمی بودن ...
۱۶
آذر ۹۳

هم ازسکوت گریزان هم، ازصدابیزار

چنین چرادلتنگم؟!چنین چرابیزار؟

زمین ازآمدن برف تازه خشنوداست

من ازشلوغی بسیارردپابیزار

قدم زدم!ریه هایم شدازهوالبریز

قدم زدم!ریه هایم شدازهوابیزار

اگرچه می گذریم ازکنارهم آرام

شمازمن متنفر،من ازشمابیزار

به مسجدآمدم وناامیدبرگشتم

دل ازمشاهده تلخی ریابیزار

صدای قاری وگلدسته های پژمرده

اذان مرده ودلهای ازخدابیزار

به خانه ام بروم؟!خانه ازسکوت پراست

سکوت می کند،مرااززندگی بیزار

تمام خانه سکوت وتمام شهرصداست

ازاین سکوت گریزان،ازآن صدابیزار...


"فاضلِ جان"!


وووو

۸ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۶ آذر ۹۳ ، ۱۸:۱۲
کمی بودن ...