بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۱۵ مطلب با موضوع «کربلانوشت» ثبت شده است

۰۶
آذر ۹۳

منم آن گنج الهی که به ویرانه نهانم

گرچه طفلم به خدابانوی ملک دوجهانم


۱۵ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۳ ، ۱۱:۲۷
کمی بودن ...
۱۳
آبان ۹۳
نرفتم کربلا،

اماشنیدم عالمی دارد.....


فغعتغنغنعم
۱۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۷:۳۲
کمی بودن ...
۱۰
آبان ۹۳

بین تووبرادرفاصله ای نیست

من که می گویم این

"بین الحرمین"

هم خطای دیداست!

اععل


۱۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۰ آبان ۹۳ ، ۱۶:۴۸
کمی بودن ...
۰۷
آبان ۹۳

بلباا

۱۴ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۷ آبان ۹۳ ، ۱۵:۱۷
کمی بودن ...
۰۴
آبان ۹۳
حسین(ع)
همچون خورشیدی،قرن هاست که هرروز می درخشدوتازگی دارد...
وافسوس ازچشم هایی که تنها10روزازسال،
ازنورش بهره می برند!

تاتننل
۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۳ ، ۱۵:۰۹
کمی بودن ...
۲۹
مهر ۹۳

برتمام خنده هایم خطی ازماتم بکش

پاک کن شادی زدل جایش هزاران غم بکش

آنقدروقتی نمانده تامحرم،فاطمه(س)

زحمت پیراهن مشکی ماراهم بکش....


hhjvjvgch

۱۹ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۲۹ مهر ۹۳ ، ۰۰:۰۸
کمی بودن ...
۱۵
مهر ۹۳

اتل

۱۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰ ۱۵ مهر ۹۳ ، ۱۵:۲۶
کمی بودن ...
۱۳
مهر ۹۳

آنانکه حسین(ع)راصاحبخانه دل می کنند

درحقیقت دل راحرم اونموده اند؛آنان نه 

مبارزین بانفس، بلکه مدافعان حرمند!


۹ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۳ مهر ۹۳ ، ۰۹:۵۲
کمی بودن ...
۲۹
شهریور ۹۳

دوست دارم مرقدشش گوشه گیرم دربغل

اشک ریزم بر رخ و باشم دعاگوی همه

دین من،دنیای من باشدحسین

نه به خلدم حاجت است،نه زنارم واهمه

دیده بستم ازهمه عالم،دلم درکربلاست

برلبم دایم بود،این بیت زیبا زمزمه...


تانالن

۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۶:۳۸
کمی بودن ...
۱۴
شهریور ۹۳

تهتته

۶ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۱۴ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۲۷
کمی بودن ...