بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۵۷ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۰
مرداد ۹۳

لبلب

۹ نظر موافقین ۲ مخالفین ۱ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۳۵
کمی بودن ...
۳۰
مرداد ۹۳

وقتی سردعواهاومشکلات توکوتاه میای،کم کم انقدرکوتاه میشی 


که بعضی فکرمی کنندصندلی هستی وسوارت میشن


 وپایین هم نمیان...


الات

۴ نظر موافقین ۳ مخالفین ۱ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۱۷
کمی بودن ...
۳۰
مرداد ۹۳

یک رابطه بزرگ،وماندنی حول دومحورمی چرخد:


نخست:تحسین شباهت ها


سپس:احترام به تفاوتها..


۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۰۶
کمی بودن ...
۲۹
مرداد ۹۳

می آیی ...


نمی آیی...


چه بلاتکلیف است 


تسبیح مادرشهیدگمنام


۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۳۴
کمی بودن ...
۲۸
مرداد ۹۳

oihroigh

۹ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۴۰
کمی بودن ...
۲۸
مرداد ۹۳

گاهی عمیقادلم میخواهدماهی باشم!!!!


حافطه ماهی 8ثانیه است


بی هیچ خاطره ای!!!


فع7عت۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۸ مرداد ۹۳ ، ۱۰:۵۷
کمی بودن ...
۲۷
مرداد ۹۳

عهن78

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۸
کمی بودن ...
۲۷
مرداد ۹۳

خدایا...مرا به خاطرگناهانی که درطول روزباهزاران قدرت عقل


 توجیه میکنم....ببخش


 "شهیدچمران"


غافعتپ

۳ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۴۶
کمی بودن ...
۲۶
مرداد ۹۳

....هیشکی ام نیست بهمون بگه 


تودلم ولوله ست واسه خواستنت...


غتغنع

۱۵ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۳ ، ۱۳:۵۰
کمی بودن ...
۲۶
مرداد ۹۳

ااتباتب

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۳۰
کمی بودن ...