بودنی درخلوت من....

من وبرادرم

میشه دعاکنید برام؟!
۲۱ آذر ۹۵ ، ۱۷:۰۳ ۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
کمی بودن ...

حالت خاص!

روزای بعدشب قدر یه جدابیت خاصی داره


تواین چندروزکه اتفاقای خوبی افتاده ...ممنون خدا
+بعضی وقتا یه حالتایی دارم که به هرکی تعریف می کنم 

میگه "نمی فهمتت"!

۱۲ تیر ۹۵ ، ۱۷:۳۴ ۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
کمی بودن ...

خدایا امشب برام خوب بنویس

ضریحدلمون ازینا می خواد

فرقی نداره کجا...

دلم لک زده برا زارزدن جلوی

پنجره ضریحتون...


دلم هوای توکرده...

بگوچه چاره کنم؟!


+امون ازدنیا

+امون ازروزمرگی

+مشهد،#قم#کربلا#نجفالتماس دعا

۰۴ تیر ۹۵ ، ۱۳:۱۱ ۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
کمی بودن ...

سلام .من برگشتم


۰۲ تیر ۹۵ ، ۱۴:۳۹ ۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کمی بودن ...

یه سوال

ته خوشبختی چیه؟!

۱۵ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۱۳ ۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
کمی بودن ...