بودنی درخلوت من....

بودنی درخلوت من....

"هیچ گاه" بخاطر"هیچکس" دست ازارزش هایم نمی کشم....

شادی روح

"شهیدخیرمحمدسیاوشی"

و"شهیدشیرمحمدسیاوشی"

دایی های عزیزم ،وهمه شهدای اسلام....صلواات

کانالم 👇
@roooohoreyhan

۱۲
تیر ۹۵

روزای بعدشب قدر یه جدابیت خاصی داره


تواین چندروزکه اتفاقای خوبی افتاده ...ممنون خدا
+بعضی وقتا یه حالتایی دارم که به هرکی تعریف می کنم 

میگه "نمی فهمتت"!

۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۲ تیر ۹۵ ، ۱۷:۳۴
کمی بودن ...
۰۴
تیر ۹۵

ضریحدلمون ازینا می خواد

فرقی نداره کجا...

دلم لک زده برا زارزدن جلوی

پنجره ضریحتون...


دلم هوای توکرده...

بگوچه چاره کنم؟!


+امون ازدنیا

+امون ازروزمرگی

+مشهد،#قم#کربلا#نجفالتماس دعا

۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۰۴ تیر ۹۵ ، ۱۳:۱۱
کمی بودن ...
۰۲
تیر ۹۵


۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۵ ، ۱۴:۳۹
کمی بودن ...
۱۵
اسفند ۹۴

ته خوشبختی چیه؟!

۱۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۱۳
کمی بودن ...
۰۶
دی ۹۴


۸ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۴ ، ۱۶:۱۳
کمی بودن ...
۲۹
آبان ۹۴

+نمیدونستم پیداکردن یه ادم برای بازکردن سفره ی دلت انقد سخت باشه...!++خدایا یکی ازون فرشته های« آدمت »روهرچه زودتربرسان.....
+++ای کاش میشد مدافع حرم باشم....

۷ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۹ آبان ۹۴ ، ۰۰:۰۷
کمی بودن ...
۲۱
شهریور ۹۴

دیشب به یادت گریه هاراخواندم ازاول...


اصلاکتاب شعرفاضل راتوهم داری؟؟۲۱ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰ ۲۱ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۲۳
کمی بودن ...
۱۹
شهریور ۹۴

می گویم ازکنارزیارت نرفته ها

بالاگرفته کارزیارت نرفته ها

اشک ونگاه حسرت وتصویرکربلا

این است روزگارزیارت نرفته ها

امسال عرفه همه رفتندومانده بود

هیات درانحصارزیارت نرفته ها

درروزعرفه همه ماراشناختند

بانام مستعارزیارت نرفته ها...
۱۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰ ۱۹ شهریور ۹۴ ، ۱۳:۵۳
کمی بودن ...
۱۲
شهریور ۹۴

سلام 

دوهفته ای میشه ازاردوبرگشتم ...

خیلی خوب بود...خیلی

حس وحالی که ادم اونجاداره هیچ جای دیگه نمیشه پیداکرد.

امیدوارم قسمت همه ازاین سفرابشه...

.

.

.
۱۰ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۲ شهریور ۹۴ ، ۱۲:۳۶
کمی بودن ...
۲۳
مرداد ۹۴

بسی خوشحالم که بعدازچندروزپافشاری وگریه واعتصاب غذاو...

خانواده روراضی کنم برای رفتن به اردو جهادی!

واقعاامروزمعجزه ی خداروحس کردم ...

فرداصبح میریم

کرمانشاه روستای مرزی هلشی

یاعلی

۱۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۴ ، ۲۳:۲۴
کمی بودن ...